White House of Haweraadgebou, Port Elizabeth

Huise in Donkinstraat, Port Elizabeth (Geen toegang)
September 10, 2019
Die Ned. Geref. Kerksaal, Uitenhage
September 10, 2019

In Flemingstraat naby die hawe en die spoorwegstasie en in die onmiddellike omgewing van die stadsaal van Port Elizabeth is die treffende Haweraadgebou, ook bekend as die White House, geleë.

Die hoeksteen van hierdie gebou, wat vir byna sewentig jaar as administrasiesentrum van die S.A. Spoorweë en Hawens in Port Elizabeth gedien het, is gelê op 14 Januarie 1904 deur James Searle, lid van die Kaapse Wetgewende Raad en Ere-besturende Kommissaris van die Port Elizabethse Haweraad. Argitektonies moet hierdie drieverdieping gebou as een van die pragtigste in die Art Nouveau-styl in Suid-Afrika beskou word. Van buite vertoon dit massief en indrukwekkend, maar dit is veral die interieur wat ’n kunsstuk in houtwerk is. Van die grondvloer loop ’n manjifieke, ryk versierde houttrap na die tweede vloer. Die mure en plafonne van die dwarsgange, die hoofkantore en die raadsaal van die Haweraad is kwistig versier met houtsneewerk.

(Geproklameer 1968)

Foto: Die Haweraadgebou • Jones McWilliams Brown & Grosse

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 135.