Westoe, Mowbray (Geen toegang)

Coornhoop, Mowbray
December 13, 2017
Mostert se Meul, Mowbray
December 13, 2017

Onmiddellik ten noorde van en grensende aan die terrein van Coornhoop is die huis Westoe geleë. Die grond waarop hierdie huis staan, het oorspronklik deel uitgemaak van die plaas Coornhoop. In 1785 het die eienares van Coornhoop, Helena Jonasse, weduwee van Claas Coert, die ou plaas aan drie mans gesamentlik bemaak. Hulle het dit al dadelik in drie verdeel, en die grond waarop Westoe staan, het in besit van Francois Pieter de Necker gekom. Hy was dan ook waarskynlik die bouer van die teenswoordige huis.

Die huis is oorspronklik in die bekende H-vorm met ses gewels gebou. In die loop van die 19de eeu is dit egter herhaaldelik verbou. Die voor- en agterhuis is geskei deur ’n gang daar dwarsdeur te bou; een van die binneplase is toegebou; baie van die vensters is deur vensters uit ’n latere tydperk vervang; die gewels is getop en die dak laer gemaak. Desnieteenstaande het die huis baie van sy wesenstrekke behou. Die mure was stewig; die geelhoutvloere en -plafonne was ongeskonde en die binnedeure met enkelpanele was nog almal daar.

’n Paar jaar gelede het twee liefhebbers van ou Kaapse huise Westoe gekoop en dit so goed moontlik gerestoureer. Op die gebied waar hierdie huis geleë is, is daar woonstelregte en die gevaar het bestaan dat dit tot uiteindelik gesloop kon word. Op aandrang van die eienaars om hierdie eertydse plaashuis vir die nageslag te bewaar, is dit dus tot ’n historiese monument verklaar.

(Geproklameer 1968)

 

Leng Dixon • Westoe • Jonathan C Wood

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 41-42.