Welgelegenhek, Mowbray

Mostert se Meul, Mowbray
December 13, 2017
Rustenburghuis en sy Somerhuis, Rondebosch
December 13, 2017

Op die Welgelegen-landgoed wat in 1676 aan Cornelis Stevensz Botma geskenk is en waarop die reedsvermelde Mostert se Meul staan, is daar nog ander hoogs interessante geboue. Net onderkant die Meul is ’n T-vormige huis geleë. Dit is waarskynlik die oudste bestaande huis op die landgoed en is sonder twyfel oorspronklik deur die meulenaar bewoon. Nog effens laer af, maar veel verder terug, staan die huidige woning van Welgelegen. Dit is deur sir Herbert Baker gebou op dieselfde terrein waarop die oorspronklike dubbelverdieping-woonhuis van Welgelegen gestaan het. ’n Pragtige hek verleen toegang tot hierdie eiendomme. Hierdie hek is waarskynlik gebou teen die einde van die 18de eeu deur Jacob van Reenen of sy seun Dirk Gysbert wat toe in besit van Welgelegen was.

(Geproklameer 1968)

 

A.F. Trotter • Die Welgelegenhek 1896 • William Fehr-versameling
Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 43

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 43.