Vroue van ons leiers 13: Janet Smith … sy was ook een van onse mense