Vroue van ons leiers 12: Marike de Klerk … die alleenpad …