Voorbereidings vir die Trek

Swart migrasies in Suider-Afrika
March 13, 2015
Op die trekpad
March 15, 2015

Hoeveel mense het aan die trek deelgeneem? Die gesaghebbende antwoord hierop kom van Jan Visagie in sy Voortrekkerstamouers 1835-1845. Tussen dié twee jaartalle het 2540 gesinne aan die trek deelgeneem – sowat 17 000 wit mense. (Hy skat die gemiddelde gesin op ses tot sewe mense.) Daarby moet ’n mens enkellopendes en grootouers, asook werksmense, tel, wat die aantal op sowat 23 000 bring. Visagie noem 26 trekleiers en die getal gesinne waarvan hulle die leier was. Van hulle was die trek van Hendrik Potgieter (en Sarel Cilliers) die grootste met 158 gesinne, dan Piet Retief met 139, ensovoorts. Hy meld ook die distrikte waaruit hulle gekom het en die getal gesinne: onder meer Somerset-Oos, met Cradock daarby (951) Graaff-Reinet met Colesberg daarby (409), Uitenhage (374), Beaufort-Wes (270), Swellendam (184) en nog ’n hele paar distrikte, tot selfs 4 uit Stellenbosch en 2 uit Franschhoek. Mens moet wel onthou dat die distriksgrense anders was as tans.