Vissershuisies, Hotagterklip en Waenhuiskrans (Arniston), dist. Bredasdorp (Geen toegang)