Tydvakke

Pioniers (1652–1820)

Hierdie standbeeld mag ons beskou as ’n huldeblyk aan een van die grootste pioniers – ’n pionier wat ’n doeltreffende regering saamgebring het, ’n praktiese beskawing ingevoer het en wat die seën van die Christendom aan die geweldige vasteland van Afrika geskenk het.

Groot Trek (1820–1845)

Ons gee nou die vrugbare land van ons geboorte prys, waarin ons ongekende verliese gely en volgehoue teistering deurleef het, en betree ’n wilde en gevaarlike landstreek; maar ons vertrek met ’n vaste vertroue op ’n alsiende, regverdige, en genadige Wese, wat ons sal strewe om te vrees en ootmoedig te gehoorsaam.

Presidente (1845–1902)

Ons mense in die hele Suid-Afrika moet met vuur en bloed gedoop word voordat ons ons plek in die wêreld se volkery kan inneem. Óf ons sal geheel uitgewis word óf ons sal ons pad boontoe uitveg.

Generaals (1902–1948)

Suid-Afrika eerste!

Nasionaliste (1948–1976)

“Ons volk is deur die wêreld voëlvry verklaar.” DJ Opperman    

Militariste (1976–1994)

“Pas aan of sterf.” PW Botha  

Afrikaners na 1994

“Ons mag nie ’n ewige slagoffer van ons eie oorgevoelige vernietigende moraliteit word nie. Moraliteit wat jou voortdurend in die hoekie wil laat staan, en dan […]