Afrikanergeskiedenis en -kultuur

FAK-Fotoversameling

Die FAK se uitgebreide en kosbare fotoversameling word vanjaar ontsluit. Die foto’s sal hier geplaas word. Indien enige van die foto’s gebruik wil word, kan u navrae doen by fak@fak.org.za

Tydvakke

Suid-Afrika se kaarte het die afgelope drie eeue herhaaldelik verander. Elke nuwe kaart het Afrikaners met ’n bestaansvraag gekonfronteer waarop hulle nuwe antwoorde moes ontwikkel. In die proses het hulle ook bakens in die vorm van monumente en kulturele herdenkingsdae geplant.

Klankargief

Uitreksels van die geskiedenis in klank

geskiedenis

Hoekom Afrikanergeskiedenis?

Baie Afrikaners het sedert die vroeë negentigerjare hul perspektief op die geskiedenis verloor. Jackie Grobler stel dit selfs nog sterker in sy boek, Uitdaging en antwoord, as hy skryf: “Dit is skokkend om waar te neem hoe jong Afrikaners se kennis van die geskiedenis eenvoudig verdwyn het.”

Geskiedenisdagboek

Professor Jaap Steyn (skrywer en taalhistorikus) plaas die geskiedenis in konteks met interessante feite en staaltjies.

Afrikaanse Kultuuralmanak

Die FAK se Kultuuralmanak bevat persoonlikhede en gebeurtenisse wat ‘n invloed uitgeoefen het op die Afrikaner se ontwikkelingspad.

kultuur organisasies | geskiedenis

Afrikaanse Organisasies

Die geskiedenis van verskeie Afrikaanse organisasies

KultuurKroniek

Interessante kultuurartikels uit die pen van Marthinus van Bart