Thomas Pringle se “Emigrant’s Cabin”, Bedford

Die Glen Lynden-kerkie, Bedford
September 12, 2019
Fort Armstrong, Balfour
September 12, 2019

Foto: “The Emigrant’s Cabin” • Titelblad: T. Pringle: African Sketches - S.A. Biblioteek, Kaapstad

Vanaf Bedford oor Glen Lynden loop die pad aI met die Baviaansriviervallei na Tarkastad. Nouliks 24 km vanaf Glen Lynden draai ’n pad regs in ’n berghoek op na die plaas Eildon. Hier het Thomas Pringle, die leier van die Skotse Party, hom by sy aankoms in die Kaapkolonie gevestig. Hier, langs ’n witgatboom, het hy vir hom ’n byekorfhut gebou en daarin gewoon totdat hy in 1822 die plaas aan sy ouer broer oorhandig en na Kaapstad verhuis het.

Foto: “The Emigrant’s Cabin” • Titelblad: T. Pringle: African Sketches – S.A. Biblioteek, Kaapstad

In hierdie hut en onder hierdie boom het hy sy indrukke van die lewe aan die oosgrens in sy bekende werk Narrative of a Residence in South Africa asook sy gedigte “The Emigrant’s Cabin” en “Evening Rambles” geskryf. Hier het hy hom trouens as vader van die Suid-Afrikaanse Engelse digkuns bewys. Dié plekkie is dus van betekenis nie slegs in die lewe van ’n belangrike skrywer nie, maar in die geskiedenis van die Engelse letterkunde in Suid-Afrika. Die hut was geleë op die plek waar die plaasbestuurder se huis tans staan, d.w.s. aan die teenoorgestelde kant van die rivier waar die plaaswoning nou lê. Met die oprigting van die eerste woonhuis het dit die kombuis geword. Hier staan nou nog die ou witgatboom.

(Bronsplaat 1960)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 157-158.