Suider-Afrika Geskiedenis

Rhodesië (Zimbabwe)

Namibië (Suidwes-Afrika)

Die eerste Afrikaners noord van die Gariep Die storie van Afrikaners in Namibië het 1738 begin, toe die eerste Hollandssprekendes die Gariep oorgesteek het. Hulle was […]

Mosambiek (Portugees Oos-Afrika)