Rhodes se huisie, Muizenberg

Tokai, Retreat (Geen toegang)
December 13, 2017
Kronendal, Houtbaai
December 13, 2017

Die huisie van Rhodes staan langs die hoofweg na Simonstad en kyk uit op die see tussen Muizenberg en St. James.

Hierdie huisie, voorheen as Barkly Cottage bekend, het Cecil Rhodes op 27 Februarie 1899 uit die boedel van J.R. Reid gekoop. Aan die end van hierdie jaar het die Anglo-Boereoorlog uitgebreek en is Kimberley beleër. Rhodes was in Kimberley gedurende die beleg, maar na die opbreek van die beleg vroeg in 1900 het hy na hierdie huisie in Muizenberg teruggekeer om aldaar aan te sterk.

Dit was egter na sy terugkeer uit Engeland in Februarie 1902 dat sy lewe ten nouste met hierdie huisie verweef geraak het. Byna onmiddellik na sy aankoms by Groote Schuur het hy met sy 12-14 pk. Wolseley, wat hy uit Engeland saamgebring het, na die huisie afgereis. Hy het nou al gely aan hartkwaal wat sy dood sou veroorsaak. Hy het dadelik na bed gegaan, maar kon nie nie en gestut met kussings het hy regop gesit. Dit was baie warm en die ou huisie het destyds nog ’n sinkdak gehad. Om hom van meer lug te voorsien, is by sy bed ’n gat deur die buitemuur gemaak. Terwyl hy in hierdie toestand was, moes hy nog getuienis aflê teen prinses Radziwill, wat duisende rande van hom verduister het. Op 26 Maart 1902, net voor 6 nm. is hy in hierdie huisie oorlede.

Die huisie het in besit gebly van die Rhodes-Trustees, wat dit in 1932 aan die regering van Noord-Rhodesië geskenk het. In 1937 het laasgenoemde dit aan die stad Kaapstad oorgedra.

(Geproklameer 1938)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 53.