Stephanus Jacobus du Toit (1847-1911) was ’n Afrikaanse politikus, predikant, taalstryder, Bybelvertaler en skrywer van onder meer drama, geskiedenis, prosa en grammatika. Du Toit was ’n stigterslid van die GRA, en redakteur van die Afrikaanse pionierstydskrifte Die Patriot, Ons Klyntji en Ons Taal. Hy was ’n stigter van die Afrikanerbond en later Paul Kruger se superintendent van onderwys in die Zuid-Afrikaansche Republiek. Hy het die eerste ernstige poging aangepak om die Bybel in Afrikaans oor te sit. Sy oudste seun was Jacob Daniël du Toit, die digter en Bybelvertaler Totius (1877-1953).