Francis William Reitz (1844-1934) was ’n Afrikaanse prokureur, digter, geskiedskrywer, Kaapse parlementslid, Hoofregter en vyfde Staatspresident van die Oranje-Vrystaat, Staatsekretaris van die Zuid-Afrikaansche Republiek onder president Paul Kruger, en die eerste president van die Senaat van die Unie van Suid-Afrika. Buiten sy latere voortreflike politieke loopbaan, word Reitz veral onthou as een van die eerste digters wat bewustelik in Afrikaans poësie geskryf het. Reeds in die 1870’s het sy gedigte soos “Klaas Gezwint en zijn paert” en “Die steveltjes van Sannie” in Het Volksblad verskyn. In 1880 al het hy Afrikaans in die openbaar as fatsoenlike en lewenskragtige taal verdedig.