Dirk Postma (1818-1890) was die eerste predikant in die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, en stigter en eerste hoogleraar van die teologiese skool op Burgersdorp – die voorloper van die Teologiese Skool en universiteit op Potchefstroom. Vyf van sy seuns het ook Gereformeerde predikante, waaronder die skrywer Willem (dr. O’Kulis). Ds. Postma was nou betrokke by die stryd om amptelike erkenning vir Hollands in die Kaapkolonie, sowel as vir moedertaalonderrig.