Casparus Petrus Hoogenhout (1943-1922) het in 1860 uit Nederland na Suid-Afrika gekom. In die Kaap word hy onderwyser na sy vriend Arnoldus Pannevis se aanmaning. Hoogenhout skryf reeds in 1873 in Afrikaans, en was ’n vurige taalstryder. Hy was stigterslid van die GRA, het gereelde bydraes tot Die Patriot gelewer, en het van die eerste proefvertalings van die Bybel in Afrikaans gemaak.