President Paul Kruger – laaste boodskap aan sy volk