President Kruger se besoek aan Rustenburg, Boekenhoutfontein en Waterkloof in 1892