Ben Bouwer (1875-1938)
January 27, 2017
Prof. Chris Barnard (1922-2001)
January 27, 2017

Broer van Louis Botha

Philip Rudolph Botha is op 30 Junie 1851 in die distrik Greytown in Natal gebore. Hy is die oudste broer van die aanvoerder van die Transvaalse magte in Natal, genl. Louis Botha. Hy was 18 jaar oud toe hy in 1869 saam met sy ouers uit Natal getrek en hulle digby Vrede in die Vrystaat gevestig het om te boer.

Met die uitbreek van die oorlog het Botha as gewone burger by die Vrystaatse magte aangesluit. In Januarie is hy as assistent-veggeneraal aangestel. Hy het met onderskeiding maar vergeefs deelgeneem aan die pogings om die beleg van genl. Cronjé by Paardeberg te verbreek. Dit het sy aansien as bekwame aanvoerder ’n aansienlike hupstoot gegee. Hy het met ewe groot onderskeiding aan die geveg by Poplar Grove deelgeneem.

Naby Senekal het De Wet volgens oorlewering aan genl. Philip Botha gesê: “Ek is nou moeg vir Boyle. Hy hou my op, vat jy hom.” Net toe De Wet buite sig was, het Botha aan ’n paar Boere gesê om Boyle anderkant ’n rantjie te vat en hom dood te skiet. Botha moes daaroor voor ’n Boere-krygsraad in Bethlehem verskyn. Hy het getalm en getalm. Uiteindelik is hy Bethlehem toe, maar op pad was hy in ’n skermutseling met die Engelse en het gesneuwel.