Over-Vaal. Die geskiedenis van ‘n ampswoning

Eerste internet-gids vir genealoë in Afrikaans en Engels
November 20, 2017
Ons legendes: Spiekeries
December 7, 2017

In die Lantern van Desember 1963 het dr. Jan Ploeger ‘n interesessante artikel geskryf oor die ontstaan van Bryntirion en die ampswoning, Over-Vaal.

Die Lantern is uitgegee deur die SA Vereniging vir die Bevordering van Kennis en Kultuur.

Lees gerus die artikel.

Over-Vaal 1

Over-Vaal 2

Over-Vaal 3

Over-Vaal 4

Over-Vaal 5

Over-Vaal 6

Over-Vaal 7

Over-Vaal 8

Over-Vaal 9