Ou Militêre Hospitaal

Die Drosdyhek
September 10, 2019
Die Shaw-saal
September 10, 2019

Binne die universiteitsterrein, d.w.s. die vroeëre drosdyterrein, is egter nog ’n ou gebou geleë wat herinner aan die stormagtige jare van 1835 tot 1842 toe die Kaapse goewerneur besluit het om die drosdy en die terrein daaromheen vir verdedigingsdoeleindes teen die Xhosa te gebruik. Dit is die ou militêre hospitaal wat omstreeks daardie jare met klip gebou is en wat later die Departement van Botanie van die Universiteit van Rhodes sou huisves.

Benewens sy verbintenis met die ou drosdy en die vroeë verdediging van Grahamstad, het hierdie gebou in 1864 met die sitting van die Kaapse Parlement in Grahamstad ’n besondere historiese betekenis verkry. Kort voor die sitting het die garnisoen die geboue op die terrein ontruim en dit is besluit om die militêre hospitaal as vergadersaal vir die Wetgewende Vergadering en die drie houthutte daar langsaan as tuiste vir die Wetgewende Raad in gereedheid te bring. Die hulp van ’n plaaslike skrynwerker is ingeroep om die binnekante van die geboue so te omskep dat dit met van die twee raadsale van die parlement in Kaapstad ooreengekom het. Hy het sy opdrag met soveel sukses uitgevoer dat, volgens ’n ooggetuie wat albei huise geken het, die binnekant van die ou militêre hospitaal en dié van die raadsaal in Kaapstad “soos twee ertjies” op mekaar gelyk het.

Op 28 April 1864 het die opening van die parlement in die Shawsaal in Hoogstraat plaasgevind en daarna het die lede van die twee huise hul intrek in die militêre hospitaal en die hutte geneem. Drie maande lank het die parlement hier gesit en o.a. die netelige kwessie van die verdeling van die Kaapkolonie in die Westelike en Oostelike Provinsie bespreek.

(Bronsplaat 1952)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 141-142.