Ou Eikeboom, George

Huis op Zeekoegat, Riversdal (Geen toegang)
June 27, 2018
Van de Graaff se Baken, George
June 27, 2018

Op die “Groote Wagen Weg” vanaf Swellendam Mosselbaai na die ooste lê volgens Anthony Trollope (1870), “die mooiste dorpie in die wêreld”. George Francois le Vaillant is die eerste reisiger wat oor hierdie pragtige vallei aan die voet van die Outeniekwaberge welsprekend geword het. In 1780 skryf hy: “Ons het hier die voorreg om die mooiste land in die heelal te sien. Op ’n afstand het ons daardie bergketting bespeur bedek met trotse woude, wat ons gesigseinder afgesny het … benede ons het die uitgestrekte vallei gelê, versierd met welgevallige heuwels, afgewissel deur ontelbare golwende vorme tot aan die see”.

Vir meer as ’n halwe eeu het hierdie gebied onder die distrik Swellendam geressorteer. Alleen ’n Kompanjiespos onder die bevel van ’n resident was hier in Outeniekwaland gevestig. Op 23 April 1811 word egter die gebied van die Gouritzrivier tot ver ten ooste van Plettenbergbaai, en van die Swartberge tot aan die see, deur graaf Caledon tot ’n aparte distrik verklaar. Die Kompanjiespos in Outeniekwaland word die administratiewe hoofsetel en ter ere van koning George III George genoem. Adrianus van Kervel word tot die eerste landdros benoem en rondom die Kompanjiespos lê hy die nuwe dorp aan. Hy bou ’n drosdy, waar tans die Victoria-Hotel staan, en langs die strate Courtenay, Meade en York plant hy eikelanings. Die oudste en sierlikste oorblywende boom uit hierdie lanings in die geskiedkundige middelpunt van die dorp staan voor die openbare biblioteek aan die bopunt van Yorkstraat. Dit is ’n gedenkwaardigheid wat aan die vroegste dae van George se geskiedenis herinner.

(Geproklameer 1936)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 122.