Kultuurorganisasies

Kultuurorganisasies se geskiedenis

FAK

Die storie van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge vanaf 1929 tot vandag.       Kulturele opbou (1929–1954)In die twintiger- en dertigerjare het Afrikaners begin om […]

Die Voortrekkers

Die Vastrappers (1931-1966)“Laat ons in die nuwe jaar ons voorneem om hard te werk en getrou te wees, ook daar waar niemand dit sien nie. Die […]

Die Erfenisstigting

’n Landswye, groeiende behoefte aan die bewaring van ons monumente en historiese begraafplase het in 2002 tot die totstandkoming van die Erfenisstigting gelei. Die Erfenisstigting is […]

Van MWU tot Solidariteit

Die Mynwerkersunie was ten nouste betrokke by die endemiese nywerheidsonrus wat Suid-Afrika gedurende die eerste kwart van die twintigste eeu geteister het, soos die mynstakings van […]

Die Dameskring

Die Dameskring inspireer en bemagtig Afrikaanse Christenvroue om as leiers en positiewe verskilmakers die Afrikaanse kultuur uit te leef, hul gemeenskappe dinamies te dien, en te […]

Suid-Afrikaanse Vrouefederasie

Visie: SAVF is die draer van hoop vir mense met maatskaplike behoeftes. Missie: Om as nasionale welsynsorganisasie maatskaplike dienste aan individue en gesinne binne die gemeenskap […]

Rapportryerbeweging

In aanloop tot die inwyding van die Voortrekkermonument te Monumentkoppie in Pretoria op 16 Desember 1949, het die gedagte ontstaan om Rapporte (Groeteboodskappe) vanoor die hele […]