Openbarings plaas godsdiens in die kollig

Elani Dekker gesels oor genadegawes en geloof
March 19, 2019
Elke man kraai koning op sy eie (potjiekos) pot
March 20, 2019

ODeur Christa Steyn

o⦁pen⦁baar ww. [het ge-] 1 laat
ken; onthul 2 laat sien; vertoon 3 bekend maak; rugbaar maak

Die woord openbaring kan eenvoudig dui op ’n
bekendmaking van gebeure, aankondiging van ’n boodskap óf vanuit ’n
geloofsperspektief kan dit verwys na bepaalde geloofswaarhede en -beginsels.
Christene sal byvoorbeeld die laaste boek van die Bybel in herinnering roep,
terwyl ander kerke of godsdienste met leerstellings vanuit húlle geloofspraktyke
sal vereenselwig.

Dié assosiasie
met geloof is ook ter sprake by die geselsprogram, Openbarings, wat onlangs op VIA (DStv-kanaal 147) uitgesaai is. In
elke episode vind Sandra Prinsloo, aanbieder van die program, meer uit oor
onortodokse godsdiensgroepe in Suid-Afrika deur met leiers, lede, voormalige
lede en families te gesels.

Tot dusver is die
Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae (ook bekend as die
Mormoonse kerk), Desteni, Sciëntologie, Christ in Me International, Seven
Angels Ministry, Rabboni Centre Ministries en End Times Disciples Ministries,
Christ Gospel Church, Providence en Shincheonji, Jehovah se Getuies, Grace
Gospel Church en die Spade Reënsending (Blou Rokke) onder die soeklig geplaas,
terwyl die Universal Church of the Kingdom of God en Israelvisiegroepe in die
laaste twee episodes verken sal word (Sien datums en tye onderaan hierdie
artikel).

Hierdie program
is voorwaar ’n geloofsreis wat ’n mens opnuut bewus maak van die diversiteit
wat tussen geloofspraktyke, kerke en godsdienste regoor die wêreld teenwoordig
is.

Waar die
Mormoonse kerk byvoorbeeld afstand doen van tee, koffie en die gebruik van
alkohol en tabakprodukte weens bepaalde geloofsoortuigings, word die Jehovah se
Getuies onder andere gekenmerk aan hulle deur-tot-deur-evangelisasie. Lede van
die Rabboni Centre Ministries en End Times Disciples Ministries is weer bekend
daarvoor om onder bevel van pastore gras of slange te eet en petrol te drink
indien hulle van bepaalde lewensomstandighede verlos wil word. Die Seven Angels
Ministry is ’n kerk wat in Ngcobo in die Oos-Kaap geleë is en word deur sewe
broers beheer wat glo dat hulle engele uit die hemel is. Hulle glo byvoorbeeld
weer dat die duiwel in skole losgelaat is en daarom mag die kinders van lidmate
nie skoolgaan nie.

Sommige praktyke
en tradisies blyk dalk buitensporig te wees, maar enkele aspekte wat hier in
gedagte gehou behoort te word, is eerstens dat ’n persoon se besluit om by ’n
spesifieke kerk, denominasie of soortgelyke geloofsgroep betrokke te raak,
grootliks op persoonlike smaak en behoeftes berus. Aspekte wat bydrae tot die
besluitneming wissel van persoonlikheidstipe, geestesgesteldheid of bepaalde
lewensomstandighede. Tweedens is dit ook belangrik om te onthou dat sommige
geloofsgroepe groot beheer uitoefen op lidmate en dat nuwe lede op ’n slinkse
wyse gewerf word. In hierdie geval word individue ongesiens en stelselmatig by
alledaagse aktiwiteite soos ondersteuningsgroepe, Bybelstudiegeleenthede of
lofprysingsessies betrek, voordat die kerk sy greep uiteindelik verstewig en ’n
individu vasgevang word binne hierdie omstandighede.

Die hoofdoel van
hierdie program fokus deurgaans daarop om verskeie opinies, ervarings en
leerstellings vanuit verskeie oorde te verken. Die oogmerk is dus nie om te
vooroordeel nie, maar om inligting weer te gee en juis daarom is Openbarings ’n insiggewende en sielsverrykende
program wat by ’n wye spektrum kykers aanklank vind.

The post Openbarings plaas godsdiens in die kollig appeared first on FAK.

Powered by WPeMatico