Op 82 vat Van der Merwe sy goed en trek die Dorsland deur