Nuwe biografiese besonderhede oor Simon van der Stel