Republiekdag, 31 Mei

Alhoewel Republiekdag eers vanaf 1961 as openbare vakansiedag gevier is, het die datum 31 Mei ’n besondere betekenis in Afrikanergeskiedenis. Die FAK het reeds in 1930 ’n beroep op Afrikaners gedoen om die dag as ’n Afrikanerkultuurdag te herdenk. Enkele historiese gebeure wat aan die datum verbind word, is:

31 Mei 1902 – Vrede van Vereeniging
31 Mei 1910 – Die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika
31 Mei 1928 – Die Unievlag word die eerste maal gehys
31 Mei 1957 – Die Unievlag word as nasionale vlag en die Stem van Suid-Afrika as die volkslied van die land aanvaar
31 Mei 1960 – Die vyftigste herdenking van die Unie van Suid-Afrika
31 Mei 1961 – Die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika

 

Landsvlag

Vanaf 1957 tot 1994 was die Unievlag die enigste landsvlag van Suid-Afrika. Vandag respekteer Afrikaners die vlag steeds as ’n belangrike kulturele simbool.

 

 

 

Landswapen

Die oorspronklike landswapen is deur Arthur Holland ontwerp en op 17 September 1910 deur koning George V aan die Unie van Suid-Afrika toegeken. Die vier kwartiere verteenwoordig die vier provinsies, naamlik Kaapland, Natal, die Oranje-Vrystaat en Transvaal. Die leeu is afgelei van die Britse en Nederlandse landswapens. Die wapenspreuk, “Ex unitate vires”, is ’n Latynse vertaling van die voormalige Transvaalse wapenspreuk: Eendrag maak mag.