Talle monumente en beelde is opgerig ter herdenking van die staatspresidente en eerste ministers uit die tydperk. Etlike skole, strate, openbare plekke en selfs dorpe is na staatshoofde uit die tydperk vernoem.

Na 1994 het die ANC alles in hul vermoë gedoen om die tydperk uit die geskiedenis te vee. Plekname is verander en openbare beelde is verwyder. So het PW Botha-lughawe George-lughawe geword, Jan Smuts Internasionale Lughawe het OR Tambo geword, DF Malan-lughawe is nou Kaapstad-lughawe en Verwoerdburg het Centurion geword. Sommige van die borsbeelde en skilderye word by die Erfenisstigting bewaar.

AG Visser

Die bolyfbeeld van A G Visser staan in die erf van die woning waar hy vir so ’n groot deel van sy lewe gewoon en gewerk […]

CR Swart

Charles Robberts Swart, volksman en staatsman is op 15 Julie 1982 oorlede ná ’n lewe van onbaatsugtige diens aan Suid-Afrika en in die besonder aan die […]

DF Malan-borsbeeld

’n Borsbeeld van die gevierde Afrikanerleier Daniel Francois Malan, geskep deur Coert Steynberg, is op 22 Mei 1974 met die herdenking van sy honderdste verjaardag op […]

HF Verwoerd

By sy ampsaanvaarding as Eerste Minister van Suid-Afrika het hy gesê dat die eerbetoon hom verleë laat voel en dat hy dit alleen kan verwerk met […]

JG Strijdom, Pretoria

Op Strijdom-plein, op die hoek van Kerk- en Van der Waltstraat in Pretoria, staan die Strijdom-beeld, opgerig ter ere van advokaat JG Strijdom, voormalige eerste minister […]

Republiekmonument, Koster

Ongeveer 140 km wes van Johannesburg aan die spoorlyn na Mafikeng is die dorp Koster geleë. Koster dra die naam van die eienaar van die plaas […]

Taalmonument, Welkom

Met sy dertigjarige bestaan in 1959, het die FAK taalfeeste beplan met die doel om almal wat Afrikaans kan praat of verstaan, te laat deelneem aan […]

Talle monumente en beelde; plekname