Hendrik Vermooten (1921-2013) was ’n Afrikaanse argitek, verantwoordelik vir die ontwerp van amper 150 Afrikaanse kerke, en talle ander geboue regoor Suid-Afrika, Suidwes-Afrika, Rhodesië en Kenia. Buiten opdragwerk van Volkskas en Saambou het hy vir die Transvaalse Provinsiale Administrasie skole, skoolsale, hospitale en ontspanningsoorde ontwerp. Vermooten was ’n goeie vlieënier, wat met sy eie vliegtuie die land vol gereis het om opdragte vir kerkontwerpe te aanvaar. Hier is hy in Augustus 1956 op die bouterrein van die NG gemeente Albertyn, op Ellisras.