Johannes Albertus Munnik Hertzog (1899-1982), oudste seun van generaal Barry Hertzog, was ’n Afrikaanse regsgeleerde, minister en politikus. Hy was ’n briljante student wat op Stellenbosch gestudeer het, en later doktorsgrade op beide Leiden en Oxford verwerf het. Hy was Minister van Gesondheid en later van Pos en Telegraafwese in dr. Hendrik Verwoerd se kabinet. As minister het Hertzog radiouitsendings in Suid-Afrika verbeter deur die instelling van FM-dienste, en merkwaardige dienste aan die swart gemeenskappe gelewer deur radiodienste in hul taal beskikbaar te stel. Hertzog het bekendstelling van televisie in Suid-Afrika bewustelik vertraag, aangesien hy gevoel het dat dié middel verslapping in tradisionele waardes in die hand sou werk. In 1969 breek dr. Hertzog en drie ander lede weg uit die Nasionale Party, en rig die Herstigde Nasionale Party (HNP) op. Die Hertzog-groep het gevoel dat daar ’n verslapping in die waardes van die Nasionale Party onder John Vorster se leiding ingetree het na die moord op dr. Hendrik Verwoerd. Een van die mees opvallende gevalle was die besluit om gekleurde rugbyspelers van Nieu-Seeland toe te laat om in Suid-Afrika te toer. Spanning het egter reeds ingetree toe dr. Hertzog sy beroemde toespraak oor die Calvinisme in die parlement gelewer het. In hierdie rede het hy gewys op die inherente verskil in volksaard tussen die Afrikaner met sy Calvinisme, en die Engelsman met sy liberalisme. Vorster het aan Hertzog opdrag gegee om sy stellings te repudieer, aangesien dit klaarblyklik Engelse Suid-Afrikaners aanstoot kon gee. Ná sy aftrede is dr. Hertzog deur mnr. Jaap Marais as leier van die HNP opgevolg.