“My herinneringe” – oorlog deur die oë van ’n kind

Diamante word ontdek
December 2, 2015
3 DESEMBER
December 3, 2015

deur Helena Liebenberg (Taaloord), lesing gelewer op 9 Desember 2013 in Bloemfontein

Vandag wil ek u graag vertel van my ouma wat haar kinderherinneringe aan die oorlog vir haar kinders en kleinkinders in boekievorm nagelaat het. In slegs 67 A5-bladsye vertel sy ’n roerende verhaal oor dié oorlog.

Hierdie boekie wat geskryf is deur my ouma aan moederskant, wyle Helena Catharina Grobler, oor haar herinneringe aan die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) is vir my ’n kosbare besitting. Sy het aan elke kind en kleinkind ’n eksemplaar present gegee; myne het ek op 1 Januarie 1970 “van Oumie” as ’n geskenk gekry.

In die voorwoord skryf sy:
Wat ek hier kortliks in eenvoudige taal vertel, het ek as kind beleef, gehoor en gesien. Ek sal dit alles nooit vergeet nie.
Dit is ’n terugblik na die verlede wat bedoel is om aan my nageslag te toon dat ons voorouers se krag in hulle Geloof, die Bybel en gebede gelê het.
Mag dit hulle aanspoor om met dieselfde wapenrusting hulle eie toekoms tegemoet te gaan.
H.C. Grobler (geb. Du Plessis 11 April 1894)
Pretoria, 1969

Ter nagedagtenis aan ’n pragtige en liefdevolle mens vir wie God, haar gesin, volk en vaderland alles was, sê ek graag hiermee: “Baie dankie, liefste Oumie”.

“My herinneringe” – oorlog deur die oë van ’n kind