Marais Viljoen was die laaste van Suid-Afrika se seremoniële staatspresidente. Hy was van 4 Junie 1979 tot 3 September 1984 president, waarna Eerste Minister P. W. Botha hom opgevolg het. ,

Viljoen was die jongste van Magdalena Debora “Lenie” (de Villiers) en Gabriel Francois Viljoen se ses kinders. Hy is op 20 April 1940 met Dorothea Maria Brink getroud en hulle het een dogter, Elizabeth Magdalena (Elna) Viljoen gehad.

Hy het aan die Universiteit van Kaapstad studeer, waarna hy by die poskantoor en later die Afrikaanse koerant Die Transvaler, onder redaksie van Hendrik Verwoerd, gewerk het.

Viljoen se politieke loopbaan het begin toe hy as lid van die Volksraad vir Alberton verkies is. Hy het ook van 21 Augustus tot 10 Oktober 1978 as staatspresident waargeneem, waarna hy in 1979 as nie-uitvoerende president aangestel is. Die presidentskap was op hierdie stadium bloot seremonieël van aard, terwyl die Eerste Minister uitvoerende magte gehad het.

Nadat Viljoen uit die openbare oog verdwyn het, het hy ’n lewendige belangstelling in die politiek behou. Hy is op 4 Januarie 2007 aan ’n hartaanval oorlede.