Mense en diere oorwin die dors en sand – Die Dorslandtrekkers

’n Gedenknaald ter ere van genl. De Wet
May 3, 2017
Dr. Dawid Siegfried Annecke
May 3, 2017

(Soos verskyn in Historia Junior)

Amper honderd jaar gelede het daar ’n aantal mense uit Transvaal getrek. Hulle het ’n nuwe woonplek gaan soek. Die Mammies en kinders het op die wa gery. Sterk osse het die wa getrek. Die groot boeties en sussies het geloop. Die seuns het die beeste en skape aangeja.

Die mense het ’n plan gehad. Hulle wou in Angola gaan woon. Daardie land was baie ver. Daar is ’n woestyn tussen Transvaal en Angola. In die woestyn is daar baie sand. Die wa se wiele het diep in die sand getrap. Die osse het swaar getrek. Die son was baie warm. Daar is min water in die woestyn. Die mense en die diere was dors. Die kinders hei gehuil van dors. Op party plekke was daar gate vol water. Daar het die mense en die diere water gedrink. Die diere het die plekke vol modder getrap. Dan was daar net modder. Die mense het dan die water uit die modder gedruk.

As die waens stilhou, het die kinders lekker in die sand gespeel. Hulle het onder die wa in die skaduwee gesit en speel. In die aand het hulle by die wa in die Bybel gelees. Hulle kon goed lees en skrywe. Die Mammies het die kinders ook geleer om somme te maak.

Oom Hans van der Merwe was die eerste man wat deur die woestyn getrek het. Die naam van die woestyn is die Kalahri. Oom Hans het ’n groot lang wa gehad Daar was ’n tent op die wa. Hy het ook ’n stoof op die wa gehad. Die tante het kos op die wa gekook. Hulle het dan op die wa stories vertel en grappe gemaak.

Hier is die name van ander ooms wat getrek het: oom Giel Prinsloo, oom Faan Grobler en oom Gert Alberts. Hulle het deur die woestyn getrek en by Angola gekom. Daar was toe nog nie baie wit mense in daardie land nie. Die Trekkers deur die Dorsland het Angola help mak maak. Hulle het huise gebou en lande gemaak. Die kinders het hulle Pappies en Mammies gehelp. Hulle het groot geword en hard gewerk. Die mense het aangehou en gewen.

Party van daardie Trekkers se kinders het later weer Transvaal toe gekom.