Margaret Constance Twentyman CAIRNS née JONES (26.04.1912-24.01.2009)

Anna Jacoba BÖESEKEN (23.10.1905 – 28.06.1997)
August 28, 2020
Helena Claudina (Claudie) JOOSTE nee Van WYK
August 28, 2020

saamgestel deur Isabel Groesbeek

Margaret Constance Twentyman CAIRNS née JONES is te Rondebosch, Kaapstad op 26.04.1912 as oudste dogter van Engels-Suid-Afrikaanse vader, Edgar Lawrence Twentyman JONES & Ierse moeder, Margaret Josephine SHAW gebore. Margaret is op 24.01.2009 in die rype ouderdom van 97 oorlede.

Sy verwerf ’n BA- & LLB-graad aan die Universiteit van Kaapstad, maar alhoewel sy tot die Balie van die Kaapse Hooggeregshof toegelaat is, het sy nooit as advokaat gepraktiseer nie, want sy het op 21.12.1936 met John H. CAIRNS in die huwelik getree en was huisvrou en moeder van twee seuns en twee dogters.

Sedert 1965 het sy as genealoog navorsingsprojekte onderneem en as kundige van o.a. Kaapse argiefdokumente gepresteer. Margaret dien as GGSA Raadslid tot met haar uittrede in 1986, asook op ander historiese- en erfenisverenigings.

Hier is voorbeelde van haar baie gereelde bydraes tot FAMILIA : Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van SA oor vroue in Suid-Afrika se genealogiese erfenis:

  • The Raubenheimer Countess (FAMILIA Jg.XI/1974: 2 p.50)
  • Elizabeth Van WYK (1685-1720) (FAMILIA Jg.XII/1975: 3 p.55)
  • Tryn RAS (FAMILIA Jg.XV/1978: 4 p.97; FAMILIA Jg.XVI/1979: 1 p.20; FAMILIA Jg.XV1/1979:2 p.38)
  • Armosyn Claasz of the Cape and her family, 1661-1783 (FAMLIA Jg.XVI/1979:4 p.84)
  • Appolonia of the Cape (FAMILIA Jg.XXIV/1987: 4 p.82)
  • Alexandrina Maxwell (FAMILIA Jg.XXVI/1989; 3 p.54)

Margaret is ook o.a. medeskrywer saam met FR Bradlow van die publikasie The Early Muslims (Cape Town, A.A. Balkema, 1978) en saam met Anna Böeseken van The secluded Valley of Tulbagh: ’t Land van Waveren (Cape Town, Perskor, 1998). Talle artikels in o.a. Africana Notes & News, The Simonstown Bulletin, The Quarterly Bulletin of the SA Library, The Newsletter of the Historical Society of Cape Town & Capensis was van haar pennevrug.

Haar besondere bydrae tot die bevordering van genealogie as wetenskap is beloon met GGSA-erelidmaatskap. Sy het ook talle ander medaljes vir uitstaande bydraes tot historiese navorsing en bewaring in die Kaap ontvang.

In 2000 het ’n anonieme persoon ’n trofee aan die GGSA: Wes-Kaaptak geskenk, wat lede sal herinner aan haar uitsonderlike bydrae tot wetenskaplike genealogiese navorsing en die bevordering van die vakgebied. Die Margaret Cairns-toekenning word slegs aan lede van die Wes-Kaaptak vir besondere navorsing/publikasie toegeken om sodoende wetenskaplike navorsing aan te moedig.

Buiten haar skatkis van geskrewe bydraes het sy ook haar kataloguskaarte aan die Kaapse Argief nagelaat, volgens ’n berig In Memoriam deur Peter Hart soos verskyn in FAMILIA 47/2010: 1 p. 2. Hy meld ook dat sy deur baie onthou sal word vir haar skryfwerk en bydraes tot genealogie en erfenis, maar ook veral vir haar vriendelikheid en behulpsaamheid om haar kennis met graagte te deel en om jong navorsers te inspireer.