Lydenburg se Voortrekkerskooltjie in brand beskadig