Lesplanne

Wat is Geskiedenis regtig? Sukkel jy om Geskiedenis interessant aan te bied? Sê die leerders altyd dit is vervelig? Weet hulle watter verskillende bronne is daar beskikbaar vir navorsing? Elke bron lewer bewysstukke (getuienisse) op. Kan hulle dit identifiseer? Watter tipe historiese vaardighede is nodig om Geskiedenis te verstaan en te geniet?

Die FAK ontwikkel met behulp van ’n vakadviseur lesplanne vir Afrikanergeskiedenis wat aanvullend tot skoolkurrikulums gebruik kan word, en al bogenoemde vrae kan beantwoord. Basislyn-lesplanne word gegee met verwysings na oefeninge wat die onderwysers kan gebruik om Geskiedenis vir leerders interessant aan te bied.

Kies een van die volgende afdelings: