Kapstylhuise, Puntjie, dist. Riversdal (Geen toegang)