Johann Rissik (1857-1925)

Herman Charles Bosman (1905-1951)
May 18, 2020
Rosa Nepgen (1909-2000)
May 18, 2020

deur Daantjie Dinamiet

Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 is Johann Rissik as die eerste administrateur aangestel.

Johann Friedrich Bernhard Rissik is op 2 Februarie 1857 in Nederland gebore. As waarnemende landmeter-generaal van die Zuid-Afrikaansche Republiek was hy verantwoordelik vir die uitleg van Johannesburg en daarom word hy as die peetvader van dié stad beskou. Daarna het hy ook Benoni, wat vandag deel van die Ekurhuleni-metroraad vorm, uitgelê.

Johannesburg se naam kom waarskynlik van Rissik, asook Christiaan Johannes Joubert af. Rissik en Joubert het op 3 Augustus 1886 opdrag gekry om verslag te doen oor die plase in die Witwatersrand wat as delwerye geproklameer kon word en om ’n plek vir ’n dorp te bepaal. Hulle is bygestaan deur veldkornet Johannes Petrus Meyer, wat reeds met die gebied verbind was voordat die hoofgoudrif ontdek is en was verantwoordelik vir alle aangeleenthede rakende die hoofrif. Hulle het saam besluit dat die suidelike deel van die Randjieslaagte die geskikte plek vir die dorp sou wees. Daar word algemeen aanvaar dat Rissik en Joubert die dorp na Meyer vernoem het. Toe hierdie voorstel na pres. Paul Kruger verwys is, het Kruger geen beswaar daarteen gemaak nie. Hy het blykbaar opgemerk dat hy, Rissik en Joubert asook Leyds, die staatsprokureur, almal die naam Johannes gedra het; daarom was dié voorstel des te meer aanvaarbaar. Die feit dat die naam Johannes baie gewild was onder regerings- en staatsamptenare het ook gehelp.

Rissikstraat in Johannesburg, asook in Pretoria, asook Johann Rissikrylaan in Waterkloof in Pretoria is na hom vernoem en borsbeelde van Rissik en Joubert is vandag nog in ’n voorportaal van die raadsaal van die Johannesburgse burgersentrum te sien.

Johann Rissik is op 26 Augustus 1925 in die ouderdom van 68 jaar oorlede.