Janet MELVILLE nee Van LINGEN (23.03.1940-16.04.2018)

Linda ZÖLLNER née STRYDOM
August 29, 2020
Die Groot Trek – Hoofstuk 5 Deel 1
August 31, 2020

saamgestel deur Isabel Groesbeek

 

Janet MELVILLE née Van LINGEN is as die oudste kind van ses en dogter van James John Van LINGEN (1906-1991) en Edith Doreen REYNOLDS (1904-1987) op 23.03.1940 te Middelburg, Kaap gebore. Sy verwerf SA titels in atletiekvelditems en onderskei haarself veral in spiesgooi.

Janet is op 18.04.1968 met Thomas Benjamin Harding MELVILLE (1936-1993) in die huwelik bevestig. Sy is as weduwee op Maandag 16.04.2018 oorlede en haar Troosdiens het op Vrydag 20.04.2018 vanuit die Walmer Metodiste Kerk plaasgevind.

Janet het van jongs af belangstelling in genealogie en familiegeskiedenis getoon en die gogga het volgens haar (lees verder in GGSA Nuusbrief April 1983) werklik gebyt toe die SAUK-omroeper Fritz van Lingen by navraag wou uitvind of hul verwant is en dr. JAHeese haar op die regte spore gehelp het. Sy was in 1979 een van die stigterslede van die GGSA: Oos-Kaaptak. Sy het o.a. die genealogiese gemeenskap in die Oos-Kaap gedien as redakteur van die Newsletter of the GSSA East Cape Branch vanaf 1988 tot 1998.

Na afsterwe van haar eggenoot in 1993 begin sy werk as rekenaarassistent en sekretaresse van die UPE Departement Rekenaarwetenskap en Inligtingstegnologie (onder die leiding van prof. Gideon de Kock) waar sy tot haar uittrede werk. Sy was in dié hoedanigheid ook een van die spanlede van die Port Elizabethse Genealogiese Navorsingsgroep.

Sy was as genealoog, gebaseer in Port Elizabeth, o.a. die samesteller en/of medewerker van die volgende publikasies en artikels:

  • Family tree Van Lingen (1976)
  • Family register of the Melville’s Family (1977) saam met J.M. MARQUARD
  • Rudman register and related familie (1980)
  • The descendants of William & Sarah Reynolds (1981)
  • Rudman-register and related families, Erasmus, Pote, Kirch (1980)
  • Ferreira familie/family (1998) saam met E.S. FERREIRA
  • James Johnston * 1815 (FAMILIA 31/1994: 4 p. 87)
  • Voorouerstaat van Kepler Christoffel WESSELS (FAMILIA 33/1996: 1 p. 15)
  • Voorouers en familie van Johanna Cornelia van der Merwe (FAMILIA 39/2002: 3 p. 164) in samewerking met Gideon de Kock
  • Stamboom van die VAN DER MERWE-familie (2005). Janet se ouma aan vaderskant was Catharina Joachimina Van LINGENE née Van der MERWE (1861-1944)

Sy het ook talle kleiner familieregisters saamgestel en navorsing op versoek onderneem.

Janet is die ontvanger van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns: DF du Toit Malherbe-prys in 2004 vir haar omvattende Van der Merwe-navorsing en -publikasie.