Jan van Riebeeck se plaas Bosheuvel bestaan vandag nog