Isabel GROESBEEK née BEKKER

Shelagh Patricia Mary SPENCER née O’BYRNE
August 28, 2020
Elmien WOOD née SPIES
August 28, 2020

Isabel Bekker is as tweede dogter van drie uit die huwelik van Johan Bernhard BEKKER (1929-2011) en Vasthi BEKKER née SCHUTTE (1929-2009) op 7.03.1959 te Bethal gebore en volgens die tradisionele vernoemingspatroon na haar ouma aan vaderskant Isabella Elizabeth BEKKER née RUDOLPH (1893-1967) vernoem.

Die liefde vir familiegeskiedenis is aanvanklik onbewustelik deur haar vader se liefde en betrokkenheid by kultuurhistoriese sake en geskiedenis van die dag, haar oupa se verhale oor sy grootwordjare en sy betrokkenheid by die Anglo-Boereoorlog as penkop en krygsgevangeneskap in Indië, asook deur gereelde familiekuiers in haar wakker gemaak. Sy het Geskiedenis as matriekvak en ook as een van haar drie hoofvakke vir haar BA-graad gekies.

Isabel geniet die vak in so ’n mate dat sy ook Geskiedenis-honneurs te UP voltooi, voor sy die arbeidsmark betree. Sy gee eers onderrig in Geskiedenis aan Hoërskool Waterkloof, Pretoria (o.a. die eerste matriekgroep in 1982) en is o.a. betrokke by die vestiging van ’n skoolargief. Dit is ook in hierdie tyd dat sy haar eggenoot en lewensmaat sedert 1984, Roelof Jacobus Groesbeek, ’n nasaat van Nederlandse immigrante in die 19de eeu, ontmoet het.

Isabel kom egter in 1988 werklik tuis in haar beroep deur haar aanstelling as assistent-navorser by die RGN in die Afdeling Genealogiese & Biografiese Navorsing, Instituut vir Geskiedenisnavorsing met dr. RTJ (Roelf) Lombard (1931-2011) as haar mentor. Sy word tot navorser bevorder en onderneem o.a. ’n projek oor Bethal-pionierfamilies en ’n ondersoek na genealogie as vryetydsbesteding in RSA en was ook betrokke by organisasie van genealogie-kongres met tema ‘Die Familiehistorikus’. In April 1991 word sy as die Hoof: Genealogie-Inligting as onderafdeling van de RGN se Biblioteek- en Inligtingsdienste aangestel toe die RGN se genealogiese inligtingsdienste van die navorsingsdienste geskei word. Einde Junie 1992 word die navorsingsbeen egter gesluit en dr. Roelf Lombard tree af, maar Isabel behou die pos as Hoof: Genealogie-Inligting tot met die finale sluiting van genealogiese dienste by die RGN teen einde November 1997. Isabel se fokus was veral om die wetenskaplike metodiek aan mense oor te dra en het talle besoekers in die metodiek ingelei, ontsluiting van bronne onderneem o.a. in omvattende databasis vir beter toeganklikheid, genealogiese navorsing vir publikasies onderneem, asook navorsing op versoek vir individue en familiebonde onderneem. Een van haar laaste projekte was die organisasie van die genealogie werkswinkel met landswye afgevaardigdes met die tema ‘Toekoms van genealogie in Suid-Afrika’ (1997).

Isabel neem die groot stap, na die maandelange uitsorteer van die RGN genealogiese versameling vir oorplasing na ’n nuutgestigte privaat gedrewe instituut in Stellenbosch (GISA van 1998 tot sluiting in 2018), om sedert April 1998 as onafhanklike genealogiese konsultant gebaseer in Pretoria te werk. Haar doelstellings was sedert 1998 om wêreldwyd netwerkskakeling met navorsers te bou en om genealogie as wetenskaplike tydverdryf onder die algemene publiek te bevorder en navorsing op aanvraag te onderneem wat onder andere die volgende aktiwiteite insluit:

 • Optredes as gasspreker by kultuurverenigings, genealogiese verenigings o.a. GGSA Simposiums/Opleidingsessies, boere- & vroueverenigings o.a. verskeie VLU-takke; die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, sakevroueklubs, seniorklubs, familiesaamtrekke, ope dae by museums en argiefbewaarplekke, skoolgroepe en Die Voortrekkers.
 • Genealogiekursus by UP Winterskool en gasdosent.
 • Opsteller en aanbieder van radioprogram ‘Van waar Gehasi?’, Radio Pretoria (2000).
 • Inisieerder en aanbieder van die beginnerswerkswinkel ‘Van waar Gehasi?’ sedert 2000 vir individue of groepe o.a. ook vir Die Erfenisstigting-personeel;
  na keuring ook te AARDKLOP, Potchefstroom in samewerking met die GGSA: Noordwestak (2005 & 2006).
 • Radio: Onderhoude op Radio Suid-Afrika/RSG (o.a. Vrouerubriek, Kopskuif, Loslip, Oggend op RSG, Praat saam, Sondagjoernaal, ens.), Groot FM, Pretoria FM, Bosveldstereo, Radio Kragbron, Radio Lichtenburg, Radio Overvaal, Radio Namakwaland, Radiokansel.
 • Radio Pretoria (radioreeks ‘Van waar Gehasi?’ regdeur 2000 op Donderdae en deurnagherhaling), Maroela Media (Allegaartjie-reeks van 12 opnames vir uitsending op Draadloos in 2013), Talk Radio 702 (o.a. ‘Master Class’ met Azania Mosaka in 2019).
 • TV-insetsels en onderhoude vir SABC2-nuus (2005 & 2010) en die program ‘Early Days’, insetsels/ TV-onderhoude op DSTV vir E-Nuus, Prontuit Aktueel, Met ’n huppel in die stap (2016 & 2020) en navorsing vir TV-reeks Wie lê waar? op kykNET.
 • Inisieerder en organiseerder van GENEALOGIE- & FAMILIE-ERFENISFEES sedert 2008.
 • Skep van Facebook-groep FAMILIES INFO SA in 2011 om raad en navorsingswenke oor bronne en gebeure te deel en om gesprek oor RSA genealogie te stimuleer.

 

Isabel is skrywer en medeskrywer en/of redakteur van publikasies en artikels waaronder die volgende:

 • Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 2 (D-G) (RGN, 1989) as redaksielid & Groesbeek-register.
 • Die familie Van der Walt-familie in Suid-Afrika (1989) deur CM, EJ & TSP van der WALT met EP Jooste en I Groesbeek as redakteurs).
 • Kwartierstaat van dr. Tjaart van der Walt: President van die RGN (FAMILIA Jg.XXVII/ 1990: 1 p. 11.)
 • ’n Ondersoek na Genealogie as vryetydsbesteding (FAMILIA Jg. XXVII/1990: 2 p. 26) a.v. ’n projek by Genealogie-Inligting, RGN.
 • Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 3 (H-I) (RGN, 1992) as redaksielid & finale redakteur.
 • Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 4 (J-K) (RGN, 1992) as redaksielid & finale redakteur.
 • Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 5(L-M) (GISA, 1999) as redaksielid.
 • Tegnologie verklein die wêreld en bring families byeen (kort insetsel in FAMILIA Jg. 36/1999:3 p. 95).
 • Aucamp (1710-1880) (e-publikasie, 1999) in samewerking met JJ van Rensburg.
 • Beginnersgids tot genealogiese navorsing in Suid-Afrika (1999 ens.).
 • Nasate van Johan Carel SCHMAHL (Schmahl, Smahl, Smal, Small) (2000) deur JA SMALL as redakteur.
 • Die Claas(s)en Afstammeling in Suid-Afrika (2001) deur N & GH CLAASSEN as medewerker.
 • Van Wijck/Van Wyk (GGSA) as redakteur sedert 2002.
 • Planning of genealogical research (FAMILIA Jg. 41/2004: 2 p. 77).
 • Die Lambrechts-familie van Calvinia (2005) deur R NAUDÉ as medewerker.
 • RAS-geslagregister: nasate van Marthinus David RAS & Adriana Christina HAUMAN (2005) medeskrywer saam LS BOTMA & CM WOEST.
 • Genealogiese navorsing vir publikasie Pik Botha en sy tyd deur Theresa Papenfus (2011).
 • Kwartierstaat van Roelof Theunis Johannes (Roelf) LOMBARD (FAMILIA Jg. 49/2012: 3, p. 83).
 • Kwartierstaat van Daniël Francois Du Toit MALHERBE (FAMILIA Jg. 51/2014: 1, p. 23).
 • Artikels vir tydskrifte soos Creative Reflections, DIT/IDEAS, PLUS 50, Reader’s Digest, Scrapping & Kie, VOORLIGTER/LIG, Vrouekeur, asook resensent van publikasies.

 

Isabel word in 1988 lid van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA en dien met tussenposes sedert 1989 as bestuurslid op die bestuur van die GGSA: Noord-Transvaaltak, toe as sekretaresse/tesourier en in 1996 as ondervoorsitter, toe as ondervoorsitter en skakelbeampte (2002 & 2003) en vir drie termyne as voorsitter (2000, 2001 & 2004).  Isabel word in 2005 tot die eerste vroulike GGSA Nasionale Visepresident en Nasionale Skakelbeampte verkies en dien tot met haar uittrede uit aktiewe komitees in 2010 in die rol.

Isabel is die ontvanger van die volgende eerbewyse ter erkenning van haar bydraes tot die bevordering van genealogie in Suid-Afrika en haar toegewyde diens vir etlike jare:

 • GGSA Merietesertikikaat (1995)
 • Toekenning vir uitnemendheid (2004)
 • Merietesertifikaat van plaaslike GGSA Noord-Transvaaltak (2004)
 • GGSA Erelidmaatskap/Genoot (2011)

 

Isabel, ’n FAK-vriend sedert 2011, word as onafhanklike genealogiese konsultant sedert 1998 in Jan. 2020 as die Hoof: FAK-Genealogielessenaar aangestel.  Die lessenaar se doel is in die eerste plek vir beter diens aan die FAK-vriende om die individu en hul families beter te ondersteun in die navors en opteken van hul eie familiegeskiedenis binne die groter raamwerk van ons lands- en wêreldgeskiedenis.  Die lessenaar is egter ook in diens van genealogie as wetenskap in die algemeen deur navorsingswenke, opbou van ’n genealogie databasis, opleiding (o.a. virtuele kursusse), navorsing en skakeling.

Isabel se passie is om mense te help om op ‘reis’ te gaan om hul persoonlike kultuurerfenis te ontdek en het soveel vreugde gevind om o.a. ook die herkoms van haar voornaam ononderbroke vir veertien geslagte na te spoor en by elke vrou ‘langs die pad’ te vertoef.