Idiome

Ossewataal

Die ossewa het nie net ’n belangrike rol in die Voortrekkers se alledaagse lewe gespeel nie, maar ook ’n groot invloed op die ontwikkeling van Afrikaans […]