Hulde aan Samuel Henri Pellissier op sy negentigste verjaarsdag