Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Pleisterwerk