Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Die klei- of grondvloer 2: insit en afwerking van die vloer