Heemradehuis (Ou Residensie), Swellendam (Geen toegang)