Fort Glamorgan, Oos-Londen (Geen toegang)

Teen die hoogte aan die westeroewer van die mond van die Buffelsrivier, net bokant die hawe van 006- Londen, is die kruithuis van die eertydse Fort […]

Die Shaw-saal

In die jare sestig van die 19de eeu het daar in die Oostelike Provinsie ’n kragtige beweging ontstaan om van die westelike dele af te skei […]

Ou Militêre Hospitaal

Binne die universiteitsterrein, d.w.s. die vroeëre drosdyterrein, is egter nog ’n ou gebou geleë wat herinner aan die stormagtige jare van 1835 tot 1842 toe die […]

Die Ned. Geref. Kerksaal, Uitenhage

Skaars 32 km van Port Elizabeth is die dorp Uitenhage geleë; en in sy breë hoofstraat staan dié sierlike ou kerksaal. Op 7 Februarie 1804 het […]

William Philip-besproeiingstonnel, Hankey

Byna 30 km noord van Humansdorp aan die linkeroewer van die Gamtoosrivier is Hankey geleë en hier skaars ’n kilometer bokant die dorpie is die eerste […]

Korbeelhuise, distrikte Williston/Carnarvon

Vér noord van Beaufort-Wes aan die Kareeberge lê die uitgestrekte, harde, dorre, boomlose wêreld van Williston en Carnarvon. Hier bestaan daar op talle plase vandag nog […]

Die Residensie, Graaff-Reinet (Geen toegang)

Die landdroswoning van Graaff-Reinet staan in die skilderagtige ou Pastoriestraat reg teenoor die pragtig gerestoureerde Reinet-huis. Dit was oorspronklike die tuishuis van ’n familie wie se […]

Ned. Geref. Sendingkerk (Hester Rupert-Kunsmuseum), Graaff-Reinet

In Kerkstraat, skaars ’n paar honderd meter van die indrukwekkende Ned. Geref. Moederkerk, staan hierdie sierlike ou Sendingkerkie. Dit het die onderskeiding dat dit nie slegs […]

Die Graf van luit. J.S. King

Op die Bluff op ’n oop terrein is die graf van hierdie pionier geleë. Luitenant James Saunders King R.N. is in 1795 in Halifax, Nova Scotia, […]

Antjie Scheepers-gedenkteken, Ladybrand

Op die terrein van die Hoërskool Ladybrand staan ’n gedenkteken van gekapte klip met ’n eenvoudige, treffende inskripsie: Mag Antjie Scheepers ’n besieling vir die dogters […]

Anna Steenkamp se akkerboom en graf, Lindley

Anna Steenkamp, die niggie van Pieter Retief, het in 1837 die Kaapkolonie verlaat. Voor haar dood het sy ’n dagboek vir haar kinders en kleinkinders gehou […]

Andries Potgieter, Zeerust en Pretoria

Die Voortrekkerleier, Andries Hendrik Potgieter, wat op 19 Desember 1792 in die distrik Graaff-Reinet gebore is, het die Kaapkolonie teen die einde van 1835 verlaat. Nadat […]

Andries Pretorius-standbeeld, Graaff-Reinet en Pretoria

Van die gevierde Voortrekkerleier en Kommandant-generaal, aanvoerder by Bloedrivier (sy grootste oomblik), Congella en Boomplaats (sy diepste vernedering), onderhandelaar by Sandrivier, waar hy die Britse erkenning […]

Bloukransmonument, Estcourt

Die Bloukransmonument, waarna vroeër ook as die monument by Moordspruit verwys is, is een van die oudste Voortrekkermonumente in Suid-Afrika, opgerig in 1895–1897. Die monument is […]

Bybelmonument, Grahamstad

Die monument net buite Grahamstad is gebou op die plek waar die Uys-trek na bewering vertoef het. Jacobus Uys was 67 jaar oud toe hy saam […]

Bloedrivierterrein, naby Dundee

Ten nouste verbind aan die Gelofte, het die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838, só veel betekenis ingehou dat daar reeds in ’n vroeë stadium beplan […]

Die kerk by Dinganestat, Melmoth

In die Makhosinivallei (Vallei van die Konings), wat ongeveer 38 km van Melmoth op pad na Vryheid geleë is, staan ’n sendingstasie van die Ned. Geref. […]

Die Voortrekkermonument, Winburg

Omdat Winburg so ’n sterk aanspraakmaker as standplaas vir die Voortrekkermonument was, het die Sentrale Volksmonumentekomitee besluit dat daar later op Winburg ’n kleiner Voortrekkermonument opgerig […]

Geloftekerk, Pietermaritzburg

In die een hoek van Markplein, Pietermaritzburg, staan drie geboue: die Voortrekkermuseum op die perseel van die oorspronklike Geloftekerk, die Gedenksaal waar die vroeër die eerste […]

Gert Maritz-standbeeld, Geloftekerk, Pietermaritzburg

Die ongeveer 3 m hoë standbeeld van Gert Maritz op ’n voetstuk van 1,75 m hoog voor die Voortrekkerkerk (Nederduits Gereformeerde Gemeente van Pietermaritzburg), Kerkstraat 340, […]

Kaalvoetvrou naby Kerkenberg

Die Boererepubliek van Natal wat in 1840 tot stand gekom het, het ’n kortstondige bestaan beleef. Op 15 Julie 1842 word ’n veelbewoë era in die […]

Karel Landman, Alexandria

Ongeveer 40 km van Alexandria op die pad na Port Elizabeth draai die pad na die Karel Landman-monument regs uit die hoofweg af. Na sowat 5 […]

Louis Tregardt-gedenktuin, Maputo

Louis Tregardt, die jongste van vier kinders, is op 10 Augustus 1783 in die distrik Oudtshoorn gebore. Hoewel ’n afstammeling van die ’n Sweedse immigrant wat […]

Piet Potgieter, Potgietersrus

’n Gruwelmoord op ’n Boerejaggeselskap het tot  die dood van kommandant-generaal Piet Potgieter gelei. Die geselskap, bestaande uit 23 mans, vrouens en kinders, het in Oktober […]

Piet Retief-standbeeld, Geloftekerk, Pietermaritzburg

Die beeldhouer, Coert Steynberg, is op 28 Maart 1955 deur die Natalse Voortrekkermonumentekomitee (NVMK) versoek om ’n ontwerp vir ’n standbeeld ter ere van die Voortrekkerleier […]

Retiefmonument, Port Elizabeth

’n Besoeker aan Port Elizabeth wat met Marinerylaan vanaf die middestad suidwaarts al langs die strand verby Somerstrand ry, sal moontlik nie daarvan bewus wees dat […]

Sarel Cilliers Geloftemonument, Kroonstad

Sarel Cilliers het op die ouderdom van 34 jaar saam met sy vrou en ses kinders by Hendrik Potgieter se trek aangesluit. Cilliers was saam met […]

Vegkop, naby Heilbron

Die Slag by Vegkop het op 16 Oktober 1836 plaasgevind. Op hierdie dag het nagenoeg 6 000 Matebeles die laer van Andries Hendrik Potgieter aangeval, waarin […]

Versoeningsbeeldegroep, Rustenburg

AH Potgieter het geweier om saam met AWJ Pretorius deel te neem aan die Slag by Boomplaats in 1848, aangesien hy so min as moontlik kontak […]

Voortrekkermonument, Pretoria

Op ’n helder dag is hy oor ’n afstand van 40 km sigbaar. Fier, sterk en trots troon die Voortrekkermonument bo sy omgewing uit. Asof dit […]

Die Ned. Geref. Kerkgebou, Wynberg

In 1657 is die eerste plasies by die teenswoordige Mowbray en Rondebosch aan die eerste vryburgers toegeken. In dieselfde jaar is Boschheuwel, tans Bishopscourt, aan die […]

Die Herschel-monument, Claremont

Verby Nuweland is die voorstad Claremont geleë en hier op die voormalige eiendom Feldhausen in Grovelaan staan die Herschel-monument. Sir John F.W. Herschel (1792-1871) was ’n […]

Clifton-natuurreservaat, Clifton

Die ontwikkeling en bewoning van die steil en rotsagtige, ontoeganklike westelike kus van die Skiereiland het veel later en veel langsamer plaasgevind as die ontginning van […]

Peter Woutersen-grafkelder, Groenpunt

In die dae van groot en deftige eiendomme in Kaapstad, was dit gebruiklik om binne jou eie grond ’n familie-grafkelder op te rig. Met die ontwikkeling […]

Grosvenor-huis, Drosdystraat

Langs die Moederkerk in Drosdystraat staan ’n gebou met die naam van Grosvenor-huis, waarvan die geskiedenis nou met sy omgewing, en trouens met Suid-Afrika, verbonde is. […]

Jan Joubertsgatbrug, Franschhoek

In 1688 is die eerste plase in Franschhoek, toe nog as Olifantshoek bekend, aan die Franse Hugenote toegeken. Die omringende bergmuur het hierdie skilderagtige hoek totaal […]

Die eerste drosdykantore, Hoofstraat 188, Paarl

(Geen toegang) Hoofstraat 188 gee die ligging van hierdie ou huis so duidelik aan dat geen verdere omskrywing nodig is nie. In jare lank verby was dit […]

Die Drosdy, Worcester

’n Eeu lank het die Land van Waveren deel van die distrik van Stellenbosch uitgemaak, totdat kommissaris De Mist in 1804 die ganse gebied noord van […]

Die Ou Ned. Geref. Kerkgebou, Somerset-Wes

Tussen Kerk- en Victoriastraat, nie ver van die Hoofstraat nie, is hierdie ou Ned. Geref. Kerkgebou geleë. In 1819, drie jaar voor die totstandkoming van die […]

Die Beinbrecht-brug oor die Riviersonderend, Genadendal

’n Paar kilometer voordat Caledon bereik word, swaai ’n pad noordwaarts na die Morawiese sendingstasie Genadendal. Hier in die Baviaanskloof, ’n beskutte vallei in die Sonderendrivierberge, […]

“The Rectory”, Bredasdorp

Van Caledon loop die pad suidooswaarts deur ’n landskap van golwende groen heuwels na Napier en, Bredasdorp. In Bredasdorp is “The Rectory” of die Engelse pastorie […]

Ou Jongenskool, Swellendam (Geen toegang)

In Voortrekkerstraat, die hoofstraat, teen die skuinste in die suidwestelike deel van die dorp staan een van Swellendam se ou historiese huise, tans bekend as die […]

Die Oefeninghuis, Swellendam (Geen toegang)

As een van die oudste dorpe in Suid-Afrika hou Swellendam ’n besondere bekoring vir inwoner en besoeker in. Miskien is dit omdat baie van die oorspronklike […]

“The Auld House”, Swellendam (Geen toegang)

Aan die hoofstraat, ’n klein entjie bokant die Oefeninghuis, lê ’n besonder mooi ou Kaapse huis met wit gewels en grasdak. Dit is die geestelike tuiste […]

Heemradehuis (Ou Residensie), Swellendam (Geen toegang)

Swellengrebel- en die hoofstraat is vol ou interessante en historiese huise, waaromheen die geskiedenis van Swellendam geborduur kan word. Maar hier eindig dit nie. Soos Van […]