Carolus (Karel) Johannes Trichardt (1811-1901)

VOORTREKKER INDERDAAD! Die lewe van Carolus Trichardt dek die geskiedenis van ons volk tussen die Swart Omgang en die Tweede Vryheidsoorlog. Voordat die eerste Voortrekkers noordwaarts […]

George Grey (1812-1898)

GOEWERNEUR WAT SY STEMPEL OP ONS LAND AFGEDRUK HET Op 4 Desember 1854 het sir George Grey as goewerneur van die Kaapkolonie sy pligte aanvaar, en […]

Benjamin D’Urban (1777-1849)

ALGEMEEN GEWILDE ENGELSE GOEWERNEUR Van al die Engelse goewerneurs wat ooit in Suid-Afrika die septer geswaai het, het niemand by die Afrikaanse volk soveel liefde en […]

Erasmus Smit (1778-1863)

ENIGSTE LERAAR WAT VOORTREKKERS VERGESEL Erasmus Smit, die man wat later ’n rol in die dae van die Groot Trek sou speel, is op 2 Augustus […]

Piet Retief (1780-1838)

LEIER EN STIGTER VAN ’N NASIE Piet Retief, staatsman en martelaar van die Voortrek, was die stigter van die Boerenasie. In hom het die Afrikaanse volksgedagte […]

Louis Trichardt (1783-1838)

LEIER VAN DIE VOORSTE VOORTREK Hierdie stoere trekker van die voorste Voortrek verdien ’n ereplaas in die portretgalery van Afrikaanse helde. In hom het ons ’n […]

Ulrich Gerhard Lauts (1787-1865)

VADER VAN DIE PRO-BOER-BEWEGING IN NEDERLAND Professor Ulrich Lauts was ’n opregte vriend van die Voortrekkers. Hy het die Nederlandse volk wakker geskud, en na sy […]

Thomas Pringle (1789-1834)

STRYDER VIR VRYHEID VAN DIE PERS IN SUID-AFRIKA Ons reken graag Thomas Pringle tot die vername figure van die vroeë 19de eeu in ons land, hoewel […]

Andries Hendrik Potgieter (1792-1852)

VOORTREKKERLEIER BEYWER HOM VIR EENHEID Andries Hendrik Potgieter, in die omgang bekend as Hendrik Potgieter, moet waarskynlik gereken word tot een van die mees verontregte figure […]

John Fairbairn (1794-1864)

KAMPIOEN VIR VRYHEID VAN DIE PERS IN SUID-AFRIKA In die dae van lord Charles Somerset het John Fairbairn na Suid-Afrika gekom sonder enige noemenswaardige vooruitsigte, maar […]

Anna Elizabeth Steenkamp (1826-1906)

WAT ’N VOORTREKKERVROU MOES VERDUUR In die persoon van Anna Elizabeth Steenkamp vind ons die verpersoonliking van die deursnee Voortrekkervrou wat nie deur een of ander […]

Andrew Smith (1797-1872)

’N VROEË ONTDEKKINGSREISIGER EN NAVORSER So bekend as die naam van Louis Trichardt is, net so onbekend is in ons land die naam van Andrew Smith. […]

Pieter Lafras Uys (1797-1838)

VADER EN SEUN SNEUWEL SAAM “Pieter Uys was of the best stamp of man to be found in South Africa.” Hier het ons ’n getroue siening […]

Gerhardus Marthinus Maritz (1798-1839)

WEESHEER EN BOEDELBEREDDERAAR VAN DIE VOORTREKKERS In die naam van die stad Pietermaritzburg is verewig die name van twee groot Trekkerleiers, Piet Retief en Gert Maritz. […]

Susanna Catharina Smit (1798-1863)

VROUE PROTESTEER TEEN ANNEKSASIE VAN NATAL Eweas ’n Wolraad Woltemade of Dirkie Uys skielik uit die onbekende opgedoem en sigself deur ’n enkele dapper daad tot […]

Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (1798-1853)

DIE HELD VAN BLOEDRIVIER Die Afrikaanse stamvader van AWJ Pretorius, die held van Bloedrivier, was Johannes Pretorius. Hy was afkomstig uit Nederland en het in 1670 […]

Johannes Hendrik de Lange (1799-1861)

TRAGIESE EINDE VAN KRANIGE VOORTREKKER Johannes de Lange (Hans Dons) het in die geskiedenis van die Groot Trek ’n legendariese figuur geword. Vir die Afrikaner is […]

Daniel Lindley (1801-1880)

PRESBITERIAANSE LERAAR WORD VOORTREKKER-PREDIKANT Ds. Daniel Lindley is een van die merkwaardige figure waarvan ons geskiedenis so ryk is. In die vorige eeu het ons land […]

Sarel Arnoldus Cilliers (1801-1871)

PROFEET VAN DIE GROOT TREK As die “Profeet van die Groot Trek” en “Vader van Dingaansdag” sal Sarel Cilliers by die nasate van die Voortrekkers bekend […]

Andries Pretorius (1798-1853)

Andries Pretorius kan as die belangrikste leier in die Voortrekkergeskiedenis gereken word. Buiten vir sy leiding tydens die trek, het hy dit ook beëindig deur Britse erkenning vir die Voortrekkers se onafhanklikheid te bewerkstellig.

Piet Retief (1780-1838)

Piet Retief het as martelaar van die Groot Trek gesterf. Hy is in opdrag van koning Dingaan van die Zoeloes vermoor, wat hom ’n besondere plek […]

Louis Tregardt (1783-1838)

Louis Treghardt (die van in 1881 tot Trichardt verander) was een van die voorste Voortrekkers. Die trekgeselskappe van hom en Hans van Rensburg het wel ernstige […]

Piet Uys (1797-1838)

Piet Uys is die enigste Voortrekkerleier wat in konflik met swart stamme gesterf het. In die algemene geheue is sy seun, Dirkie, eintlik bekender as sy […]

Karel Landman (1796–1875)

Karel Pieter Landman is op 5 Maart 1796 in die distrik Uitenhage gebore, die vierde en laaste seun van Johannes Abraham en Martha Maria (gebore Rog) […]