Gezina du Plessis (1831-1901): Die eggenote van PauI Kruger