In Maart se dagstukke word die Kaapkolonie gevolg van die vroeë dae van Britse regering tot by die Groot Trek. Dit eindig met die donker dae waar al die belangrikste trekleiers dood is en die Zoeloe-aanslag lyk of dit die Trek gaan beëindig.

31 MAART

Gebeure 1842 – Die eerste Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat word gestig 1859 – Stasie in Wellington Bouwerk aan ...
Lees verder

30 MAART

Gebeure 1902 – Anglo-Boereoorlog: Treinongeluk ’n Britse trein is in ’n ernstige ongelik naby Barberton betrokke. Etlike soldate kom te ...
Lees verder

29 MAART

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Kareestasie, Bloemfontein 1933 – Koalisieregering gevorm Genl. JBM Hertzog, as Eerste Minister, vorm ’n ...
Lees verder

28 MAART

Gebeure 1658 – Die eerste slawe kom in Kaapstad aan 1899 – Lord Milner stuur die uitlanders in die ZAR ...
Lees verder

27 MAART

Gebeure 1803 – Die Kaapkolonie aan die Bataafse Republiek oorhandig 1881 – Eerste Vryheidsoorlog: Slag van Majuba 1900 – Anglo-Boereoorlog ...
Lees verder

26 MAART

Gebeure 1840 – Wellington kom tot stand Wellington, aanvanklik bekend as “Wagenmakersvallei”, is op hierdie dag aangelê. Die naam is ...
Lees verder

25 MAART

Gebeure 1647 – Stranding van die Haarlem Die Haarlem, lid van die VOC se retoervloot op pad terug na Nederland, ...
Lees verder

24 MAART

Gebeure 1842 – Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, ...
Lees verder

23 MAART

Gebeure 1881 – Eerste Vryheidsoorlog: Vrede in Pretoria afgekondig 1962 – Oranjerivierwaterskema aangekondig Na Suid-Afrika se uittrede uit die Statebond ...
Lees verder

22 MAART

Gebeure 1685 – Die eerste land is aan die Kaap geregistreer 1896 – Ons Klyntji verskyn vir die eerste maal ...
Lees verder